Riksdagskandidat i valet 2022

Jag vill vara en stark röst för Stockholmsregionen och driva konkreta förslag som ökar tryggheten, värnar miljön, räddar klimatet och förbättrar människors vardag.
 
Jämlikhet

Ålderism och all annan diskriminering ska bekämpas, det är ovärdigt och ett enormt resursslöseri. Jag vill ge kraft åt varje människa, genom hela livet.

Klimat och energi

Parisavtalets klimatmål behöver genomsyra alla politiska beslut. Tekniken för att långsiktigt lösa klimatkrisen finns eller är inom räckhåll och den kan skapa nya företag och jobb. Bland mycket annat måste vi påskynda elektrifieringen av alla fordon, fartyg och flyg, öka mängden lokalt producerad och lagrad förnybar energi och bygga energieffektivare byggnader. Läs mer i mina motioner till partistämman: Motion – Lokal produktion och lagring av elenergi och Motion – Energieffektivisering

Transporter och infrastruktur

För att klara klimatmålen måste vi göra mycket mer för att påskynda elektrifieringen av alla fordon, fartyg och flyg. Vi behöver också anpassa infrastrukturen så att det blir enklare och tryggare att gå och cykla i Stockholms län, läs mer: Det måste bli lättare och tryggare att gå och cykla i Stockholms Län

Miljö

Jag vill driva politik som värnar biologisk mångfald, minskar mängden partiklar i luften och minskar plast och gifter i mat, hav och natur. Vi måste skynda på arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen.

Den fjärde industriella revolutionen
Jag vill bidra till att politiken blir bättre på att förstå möjligheterna med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) och ta tillvara på digitaliseringens potential samtidigt som vi också tar hänsyn till riskerna. AI och ML utvecklas exponentiellt och påverkar allt fler delar av samhället. Det ställer stora krav på att politiken ligger i framkant med lagstiftning som främjar Svenska företag och den samhällsutveckling vi önskar.
 
Bostäder

För att lösa bostadskrisen behöver vi öka rörligheten på bostadsmarknaden och bygga mer, genom att minska skatter och förenkla regler. Läs mer i mina motioner till partistämman:  Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt , Motion – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån och Motion – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder

 
Trygghet

Alla brott från grov kriminalitet till cyber- och vardagsbrott ska bekämpas. Med mer resurser och modernare lagar och regler kan polis, tull och rättsväsende bli mer effektiva.

 
Default image
Pietro Marchesi