Centerpartiet Täby kampanjar i Täby Centrum

Kampanj i Täby Centrum. Många hade frågor om vård och omsorg.

Centerpartiet vill:

  • Att alla former av hälso- och sjukvård ska sätta patienten i centrum.
  • Att all hälso- och sjukvårdspersonal ska få utbildning i personcentrerad vård.
  • Vi vill skapa en sammanhållen vårdkedja mellan mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård.
  • Vi vill ha individuell lönesättning, där det finns möjlighet att göra lönekarriär utan att byta arbetsgivare och där hårt och väl utfört arbete lönar sig.
  • Att vårdcentralen ska finnas tillgänglig när du som patient eller anhörig behöver den.

Läs om Centerpartiets politik för vård och omsorg.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi