Mer sol-energi i Täby

Lokal elprodukttion behövs i alla delar av Sverige, även i Täby. En allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige kommer inom kort att förbrukas lokalt. Södra Sverige måste bli mer självförsörjande på el året om.  Lösningen innehåller…

Sänk skatter för boende

NEJ till fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt. Lös bostadskrisen genom att sänka flyttskatterna och tillåta skattefri uthyrning av en del av den egna bostaden. Se Motion – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder och Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt Gör det möjligt att…

Det här vill jag arbeta för i riksdagen

Jag vill vara en stark röst för Stockholmsregionen. Jag vill driva konkreta frågor som räddar klimatet och miljön, ökar tryggheten, förenklar för företagare, förbättrar människors vardag, skolan, vården, folkhälsan och äldreomsorgen, stärker totalförsvaret och mycket mer. För att rädda klimatet och miljön måste vi påskynda…

Gör SVTs Valkompass 2022

Gör SVTs Valkompass för riksdagsvalet 2022 och se vilken kandidat som ligger närmast dina egna åsikter. Prova också Valkompassen för de lokala valen. Klicka här för att komma till SVTs valkompass Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa #2…

Detta vill jag arbeta för i Täby

Jag har ett starkt driv att göra Täby grönare, tryggare och mer liberalt. Vår politik ska vara tydlig, ansvarsfull och visionär. Jag vill att vi genomför konkreta åtgärder som förenklar och förbättrar människors vardag, gynnar företagande, skapar jobb och samtidigt…