Mer sol-energi i Täby

Lokal elprodukttion behövs i alla delar av Sverige, även i Täby. En allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige kommer inom kort att förbrukas lokalt. Södra Sverige måste bli mer självförsörjande på el året om.  Lösningen innehåller både energieffektiviseringar dvs minska användning av el och ökning produktion och lagring av el i södra Sverige. Båda delarna är nödvändiga om tillgången på el i södra Sverige ska säkras. Här kan Täby kommun och alla vi som bor i Täby bidra. 

  • Tillåt solceller på Täbys alla tak. Staten har tagit bort krav på bygglov för solceller. I Täby finns dock lokala regler som i praktiken hindrar fastighetsägare att sätta upp solpaneler. Dessa hinder måste tas bort.
  • Solpaneler på kommunens fastigheter – vid renoveringar och nybyggnation ska solceller installeras eller förberedas för
  • Anlägg en solcellspark i Täby, gärna i kombination med odling under solpanelerna
  • Stadsnära vertikal odling med solceller på taket och energilagring.
Rösta på Centerpartiet och kryssa #2 Pietro Marchesi till kommunfullmäktige i Täby
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi