Nominering till Europaparlamentet

Jag har efter grundligt övervägande och samtal med min familj kommit fram till att inte gå vidare med min kandidatur i EP-valet 2024. Stort tack till alla er centervänner runt om i landet som valt att nominera mig. Särskilt tack…

Jag kandiderar till Europaparlamentet i valet 2024

Idag på Europadagen inleder jag min kampanj som kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet. Som passionerad förespråkare för ett starkt och hållbart Europa är jag fast besluten att arbeta för en gemensam röst och en gemensam handlingskraft för att möta de globala…

Spridningen av antibiotikaresistens måste stoppas nu

Antibiotikaresistensen ökar lavinartat i hela världen, läget är akut. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor. Att hejda utvecklingen är helt nödvändigt. Situationen har många likheter med klimatförändringarna och många miljöproblem. Det finns ingen ursäkt för att inte agera…

Vårt miljöansvar behövs i Europa

Jag vill ta krafttag för miljön och klimatet! Kryssa #38 Pietro Marchesi till Europaparlamentet. Läs mer här: …/ Sverige är ett föregångsland för hållbarhet. Men andra länder tar inte miljön på lika stort allvar – gifter och plast har blivit en…

SVTs Valkompass för EU-valet

Klicka här för att se mina svar i SVTs valkompass för valet till Europaparlamentet. Klicka sedan på “Kompassvaren” för att se alla frågor och mina svar. Tycker vi lika? Rösta på Centerpartiet och Kryssa #38 Pietro Marchesi

Kryssa Pietro Marchesi till Europaparlamentet

Detta och mycket mer vill jag arbeta för:  Bekämpa internationell brottslighet, alla ska vara trygga i EU Kämpa mot onödig byråkrati och överdriven övervakning Gynna småföretagande, utbildning, forskning och utveckling EU konkurrerar med Kina och USA. För en fortsatt stark…

Hus som räddar klimatet

Att bygga nya passivhus och bygga om äldre hus till passivhusstandard är detkraftfullaste sättet att nå klimatmålen i tid. Miljön, klimatet, samhället, företag,jobb, elnätet, hyresgäster och husägare vinner på passivhus.Nära en tredjedel del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning avfastigheter…

Palmoljan en fara för miljö och klimat

Palmolja är förödande för miljön och för klimatet. Både framställningen och transporterna av palmolja leder till stora utsläpp av växthusgaser. Sterila besprutade monokulturer med oljepalmer ersätter i snabb takt världens artrikaste regnskogar, världens lungor skadas. Orangutanger och andra djur slaktas…