Vårt miljöansvar behövs i Europa

Jag vill ta krafttag för miljön och klimatet! Kryssa #38 Pietro Marchesi till Europaparlamentet. Läs mer här: http://marchesi.se/kryssa-38-pietro-marchesi-till-europapa…/

Sverige är ett föregångsland för hållbarhet. Men andra länder tar inte miljön på lika stort allvar – gifter och plast har blivit en del av vår vardag. Vi behöver ställa tuffare miljökrav på alla länder i Europa. Minskat plastberoende för Europa framåt!

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi