Låt oss öka takten mot ett hållbart samhälle

Vi kan och måste skynda på elektrifieringen och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Tekniken finns och blir ständigt bättre och billigare. Inom politiken kan vi göra mycket för att öka takten, som att: arbeta för att elektrifiera alla transporter…

Motion: Stärk Sveriges luftvärn

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Rysslands vidriga anfallskrig i Ukraina visar på vikten av förmåga att skydda inte bara militära anläggningar, utan även städer och civila mål som sjukhus och livsviktig infrastruktur för försörjning av mat, energi och vatten. Samhället…

Motion: Stärk civilförsvaret

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Ryssland har i sitt avskyvärda anfallskrig mot Ukraina i hög uträckning riktat sina attacker mot civilbefolkningen, sjukhus, livsmedelslager och mot el- och vattenförsörjning. Ukraina har visat på stark förmåga att snabbt återställa el- och vattenförsörjning…

Motion: Förbered samhället för autonoma fordon

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Eldrivna självkörande, autonoma fordon kommer snart att vara en del av vår vardag. Hur snart beror på politiken och juridiken, snarare än på tekniken. Redan nu körs över 360000 privatägda bilar med FSD (Full Self…

Motion: Energieffektiva byggnader

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Passivhus är en viktig del i lösningen för att minska energiförbrukningen. Ett Passivhus är en energieffektiv fastighet som har utformats för att minimera energiförbrukningen och ge bästa möjliga inomhusklimat. Enligt Naturvårdsverket står el och uppvärmning…

Motion: Främja lokal produktion av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Varje region och kommun måste ta ett större lokalt ansvar för produktion av den elenergi som förbrukas lokalt. Det gäller främst elområde Malmö SE4 och elområde Stockholm SE3.  Många stora elintensiva industriprojekt pågår i elområde…

Motion: Främja lokal lagring av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 För att klara toppar i efterfrågan och perioder av lägre elproduktion, behövs lokal lagring av energi. En anläggning som kombinerar förnybar energiproduktion, som vind- och solkraft, med lokal energilagring, bidrar till ett stabilt nät. Därmed…

Motion: Sänk skatten på ISK

Motion till Centerpartiets partistämma 2023 Investeringssparkonto, ISK, är en sparform för främst aktier och fonder. Den årliga skatten beräknas utifrån det sammanlagda värdet på investeringssparkontot, oavsett om man gjort vinst eller förlust under året.  Idag finns ca: 3,5 miljoner ISK.…

Nominering till Europaparlamentet

Jag har efter grundligt övervägande och samtal med min familj kommit fram till att inte gå vidare med min kandidatur i EP-valet 2024. Stort tack till alla er centervänner runt om i landet som valt att nominera mig. Särskilt tack…

Jag kandiderar till Europaparlamentet i valet 2024

Idag på Europadagen inleder jag min kampanj som kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet. Som passionerad förespråkare för ett starkt och hållbart Europa är jag fast besluten att arbeta för en gemensam röst och en gemensam handlingskraft för att möta de globala…

Mer sol-energi i Täby

Lokal elprodukttion behövs i alla delar av Sverige, även i Täby. En allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige kommer inom kort att förbrukas lokalt. Södra Sverige måste bli mer självförsörjande på el året om.  Lösningen innehåller…

Sänk skatter för boende

NEJ till fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt. Lös bostadskrisen genom att sänka flyttskatterna och tillåta skattefri uthyrning av en del av den egna bostaden. Se Motion – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder och Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt Gör det möjligt att…

Det här vill jag arbeta för i riksdagen

Jag vill vara en stark röst för Stockholmsregionen. Jag vill driva konkreta frågor som räddar klimatet och miljön, ökar tryggheten, förenklar för företagare, förbättrar människors vardag, skolan, vården, folkhälsan och äldreomsorgen, stärker totalförsvaret och mycket mer. För att rädda klimatet och miljön måste vi påskynda…

Gör SVTs Valkompass 2022

Gör SVTs Valkompass för riksdagsvalet 2022 och se vilken kandidat som ligger närmast dina egna åsikter. Prova också Valkompassen för de lokala valen. Klicka här för att komma till SVTs valkompass Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa #2…

Detta vill jag arbeta för i Täby

Jag har ett starkt driv att göra Täby grönare, tryggare och mer liberalt. Vår politik ska vara tydlig, ansvarsfull och visionär. Jag vill att vi genomför konkreta åtgärder som förenklar och förbättrar människors vardag, gynnar företagande, skapar jobb och samtidigt…

Motion – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån Hushållens höga skuldsättning gör att ränteavdragen bör trappas ned. Med ett framtida stigande ränteläge kommer ränteavdraget bli alltmer kostsamt för staten. Nedtrappningen av ränteavdragen bör påbörjas nu när ränteläget…

Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Uthyrning av halva bostaden skattefritt Vi har stor bostadsbrist i Sverige, samtidigt som vi har mycket stor bostadsyta per person. Den höga reavinstbeskattningen av bostäder innebär att det ofta är billigare att bo kvar i…

Motion – Energieffektivisering

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Energieffektivisering Passivhus är en viktig del i lösningen för att minska energiförbrukningen. Detta är särskilt viktigt i elområde 3 och 4, där det redan idag råder brist på lokal elproduktion och brist i överföringskapacitet.…

Motion – Lokal produktion och lagring av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2021: Lokal produktion och lagring av elenergi Varje elområde måste ta större lokalt ansvar för produktion och lagring av elenergi. Det gäller främst elområde 4 Södra Sverige, men även elområde 3 Södra Mellansverige där Mälardalen ingår. …

Spridningen av antibiotikaresistens måste stoppas nu

Antibiotikaresistensen ökar lavinartat i hela världen, läget är akut. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor. Att hejda utvecklingen är helt nödvändigt. Situationen har många likheter med klimatförändringarna och många miljöproblem. Det finns ingen ursäkt för att inte agera…

Vårt miljöansvar behövs i Europa

Jag vill ta krafttag för miljön och klimatet! Kryssa #38 Pietro Marchesi till Europaparlamentet. Läs mer här: …/ Sverige är ett föregångsland för hållbarhet. Men andra länder tar inte miljön på lika stort allvar – gifter och plast har blivit en…

SVTs Valkompass för EU-valet

Klicka här för att se mina svar i SVTs valkompass för valet till Europaparlamentet. Klicka sedan på “Kompassvaren” för att se alla frågor och mina svar. Tycker vi lika? Rösta på Centerpartiet och Kryssa #38 Pietro Marchesi

Kryssa Pietro Marchesi till Europaparlamentet

Detta och mycket mer vill jag arbeta för:  Bekämpa internationell brottslighet, alla ska vara trygga i EU Kämpa mot onödig byråkrati och överdriven övervakning Gynna småföretagande, utbildning, forskning och utveckling EU konkurrerar med Kina och USA. För en fortsatt stark…

Hus som räddar klimatet

Att bygga nya passivhus och bygga om äldre hus till passivhusstandard är detkraftfullaste sättet att nå klimatmålen i tid. Miljön, klimatet, samhället, företag,jobb, elnätet, hyresgäster och husägare vinner på passivhus.Nära en tredjedel del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning avfastigheter…

Den viktiga skolpolitiken

Utbildningen ska ha samma höga kvalitet för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och var landet man bor. När jag knackat tusentals dörrar de senaste tre valen och ställt frågan “vilken fråga är viktigast för dig i valet?” har nästan…

Säkra tillgången till kontanter

Att betala med kort eller Swish är idag dominerande Sverige. Det är enkelt och bekvämt, men inte gratis. Betydande avgifter tas ut av både kund och handlare.Många kan eller vill inte av olika skäl använda digitala betalningsmedel.Integriteten är hotad av de…

Palmoljan en fara för miljö och klimat

Palmolja är förödande för miljön och för klimatet. Både framställningen och transporterna av palmolja leder till stora utsläpp av växthusgaser. Sterila besprutade monokulturer med oljepalmer ersätter i snabb takt världens artrikaste regnskogar, världens lungor skadas. Orangutanger och andra djur slaktas…

Kryssa Pietro Marchesi

Detta och mycket mer vill jag arbeta för.  Värna Åvatriangeln för skolor och idrott Bevara Täbys gröna villaidyll, parker, skogar och natur Driva på övergången till eldrift för alla transportslag Främja energieffektiva hus, särskilt passivhus Satsa mer på skola och forskning,…

Kollektivtrafik i hela kommunen

Vi behöver mer valfrihet i trafiken! Förutom att göra det tryggare och enklare att cykla, så behöver kollektivtrafiken byggas ut med fler linjer och tätare turer. När vi bygger nya bostadsområden borde det en självklarhet att kollektivtrafik finns på plats direkt.…