Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Uthyrning av halva bostaden skattefritt

Vi har stor bostadsbrist i Sverige, samtidigt som vi har mycket stor bostadsyta per person. Den höga reavinstbeskattningen av bostäder innebär att det ofta är billigare att bo kvar i en onödigt stor bostad, än att sälja och köpa en mindre. Ett sätt att bättre utnyttja bostadsbeståndet är att införa liknande regler som i Norge, att göra det möjligt för en fastighetsägare att skattefritt och utan myndigheters inblandning hyra ut upp till halva den bostad där man själv är bosatt. Hyresvärd och hyresgäst kommer själva överens om hyra och villkor. Enkla klara regler utan byråkrati.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

  • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att följa Norges exempel att tillåta uthyrning av halva bostaden man själv bor i skattefritt.

 

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi