Motion – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder

Bostadsbristen i Sverige är stor och en bidragande orsak är den inlåsningseffekt som en hög reavinstskatt medför. En del av prisökningen på bostäder är inflation. För en bostad som köptes för mer än 20 år seden och som säljs idag så är en stor del av värdeökningen inget annat än inflation. Det är varken rimligt eller rättvist att någon ska betala skatt på inflation. Med en inflationsjusterad och sänkt reavinstskatt skulle rörligheten i bostadsbeståndet kunna normaliseras. Detta skulle leda till att exempelvis äldre får möjlighet att flytta från sina ofta alltför stora bostäder, som därmed blir tillgängliga för trångbodda barnfamiljer. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden medför större skatteintäkter och ger ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

  • att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att reavinstskatt vid försäljning av bostad ska beräknas exklusive inflation.
  • att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten till sänkt reavinstbeskattning vid försäljning av bostad.
  • att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att kombinera sänkning av reavinstbeskattning vid försäljning av bostad med nedtrappning av ränteavdrag för bostadslån
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi