Motion – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån

Hushållens höga skuldsättning gör att ränteavdragen bör trappas ned. Med ett framtida stigande ränteläge kommer ränteavdraget bli alltmer kostsamt för staten. Nedtrappningen av ränteavdragen bör påbörjas nu när ränteläget fortfarande är rekordlågt. För att inte hushållens samlade ekonomi ska påverkas negativt, är fördelaktigt om förändringen kopplas till sänkningar av andra skatter.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

  • att, Centerpartiet ska verka för att utreda hur ränteavdragen för bostadslån kan trappas ner, i kombination med sänkning av andra skatter
  • att Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att sänka räntetaket.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi