Detta vill jag arbeta för i Täby

Jag har ett starkt driv att göra Täby grönare, tryggare och mer liberalt. Vår politik ska vara tydlig, ansvarsfull och visionär. Jag vill att vi genomför konkreta åtgärder som förenklar och förbättrar människors vardag, gynnar företagande, skapar jobb och samtidigt räddar klimatet och miljön.

Kryssa #2 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby
Läs fler inlägg om politik

Jag vill arbeta för att:

🍀Hållbarhet ska genomsyra kommunens alla verksamheter

🍀Miljö- och klimatpåverkan ska tas med i alla upphandlingar

🍀Det måste bli enklare och tryggare att gå och cykla. Läs mer i mina inlägg Satsa på cykel och Det måste bli lättare och tryggare att gå och cykla i Stockholms Län.

🍀Eldriven pendelbåt från Täby till stan

🍀Ta bort alla hinder för solceller på Täbys tak

🍀Främja byggande av energieffektiva hus, särskilt passivhus. Jag motionerade till partistämman både 2021, se Motion – Energieffektivisering  och 2019, se Hus som räddar klimatetHur funkar passavhus? Se en kort förklaring här: Passive House Explained in 90 Seconds 

🍀Bromsa utförsäljningen av kommunens mark, fastigheter och verksamheter

🍀Rusta upp kommunens fastigheter, särskilt skolor och idrottsanläggningar

🍀Bättre mat i skolor och på äldreboenden, fler riktiga tillagningskök med egen kock

🍀Behåll Åvatriangeln i kommunal ägo och utveckla området för utbildning, idrott och kultur

🍀Inga fler flerbostadshus i våra villakvarter

🍀Bevara Täbys parker, skogar och natur

🍀Inför riktiga kommunpoliser i Täby, stället för kommunvakter.

Kryssa #2 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi