Hus som räddar klimatet

Att bygga nya passivhus och bygga om äldre hus till passivhusstandard är det
kraftfullaste sättet att nå klimatmålen i tid. Miljön, klimatet, samhället, företag,
jobb, elnätet, hyresgäster och husägare vinner på passivhus.
Nära en tredjedel del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning av
fastigheter i sydligare delar av EU går allt mer energi åt för kylning och även här är passivhus bäst både för klimatet, miljön och plånboken. För att nå klimatmålen krävs riktigt energisnåla hus. Lösningen är att att
bygga passivhus. Passivhus förbrukar endast en 1⁄6 av energin jämfört med hus som
byggs enligt dagens byggnorm. Passivhus är så välisolerade att solinstrålningen,
värmen från människor, elektriska apparater och ett mycket litet tillskott av värme
de kallaste dagarna på året räcker för att hålla huset lagom varmt. Ett FTX
ventilationssystem återvinner värmen från inomhusluften mycket effektivt.
Uppvärmningskostnaden är extremt låg, el behövs mest för varmvatten,
ventilation och hushållsel. Det låga effektbehovet gör att passivhus lämpar sig
mycket bra för en kombination av batterilagring eller vätgaslagring och solpaneler.
Detta minskar behovet av köpt el till nära noll större delen av året. Tack vare allt
bättre och billigare lagring kommer allt fler passivhus kunna generera all el de
själva behöver året runt. Har du solpaneler och en elbil kan du ladda och köra
gratis på din egen solel redan idag.
Byggnadskostnaden för ett passivhus är på väg ner. Idag får man räkna med 5-
10% högre byggnadskostnad än för ett ordinärt hus. Vid bygget av ett passivhus är
man noggrannare och lägger mer på isolering av klimatskalet och sparar in på
avsaknaden av ett traditionellt värmesystem och dess framtida underhåll. Ett
passivhus har lång livslängd och extremt låga driftskostnader.
Fördelar med passivhus:

 • Låg miljö- och klimatpåverkan, genom extremt låg energianvändning
  minimeras utsläppen av växthusgaser.
 • De strikta kvalitetskraven och kontroller medan bygget pågår innebär en
  hållbar konstruktion med lång livslängd och låga boendekostnader.
 • Driftskostnaderna blir mycket låga tack vare att det inte finns något
  konventionellt uppvärmningssystem med rör och värmeelement.
 • Mycket bra inomhusklimatet tack vare ett FTX ventilationssystem som
  filtrerar in-luften och byter ut inomhusluften men återför 75-85% av
  värmen.
 • Passivhus är nära nog okänsliga för ökande energipriser.
 • Nybyggnation är möjlig även om det råder brist på kapacitet i elnätet.
 • Ombyggnad av befintliga hus till passivhusstandard ger samma fördelar
  som nybyggnation och minskar dessutom det totala effektuttaget av el
  kraftigt.

Vi behöver underlätta och påskynda byggandet av fler passivhus i hela EU, såväl villor, flerfamiljshus som kommersiella och offentliga fastigheter. Ett sätt vore ett särskilt grönt avdrag som ska gälla för nybyggnation och ombyggnad av befintliga byggnader till passivhusstandard, vilket jag föreslår i en motion till Centerpartiets partistämma i september. Jag föreslår också att vi ska utreda möjligheten att göra passivhus till Svensk byggnorm.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi