Kryssa #38 Pietro Marchesi till Europaparlamentet för miljön och klimatet

Detta och mycket mer vill jag arbeta för: 

  • Det ska kosta mycket mer att släppa ut koldioxid. 
  • EUs handel med utsläppsrätter måste skärpas. 
  • Arbeta för mer sol- och vindenergi, batterier och vätgas. 
  • Påskynda övergången till verkligt energieffektiva passivhus. 
  • Driva på övergången till eldrift för alla fordon, fartyg och flyg. 
  • Främja närodlat, minska onödigt långa transporter. 
  • Kämpa för ren luft och rent vatten. Ingen plast i våra hav! 
  • Bevara den biologiska mångfalden, stoppa artutrotningen.  

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i EU-valet och kryssa #38 Pietro Marchesi 

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi