Kryssa Pietro Marchesi till Europaparlamentet

Detta och mycket mer vill jag arbeta för: 

  • Bekämpa internationell brottslighet, alla ska vara trygga i EU
  • Kämpa mot onödig byråkrati och överdriven övervakning
  • Gynna småföretagande, utbildning, forskning och utveckling
EU konkurrerar med Kina och USA. För en fortsatt stark ekonomi som ger jobbtillväxt och välfärd i EU, krävs mer forskning, bättre utbildning och en företagsmiljö som skapar fler innovativa företag.
 

EU måste bli ledande inom ny teknik t ex: 5G, el-flyg, el-fartyg, artificiell intelligens, autonoma fordon, robotik, 3D-skrivare, DNA-sekvensering, blockkedjeteknik, energilagring, sol- och vindenergi.

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i EU-valet och kryssa #38 Pietro Marchesi 

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi