Låt oss öka takten mot ett hållbart samhälle

Vi kan och måste skynda på elektrifieringen och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Tekniken finns och blir ständigt bättre och billigare. Inom politiken kan vi göra mycket för att öka takten, som att:

  • arbeta för att elektrifiera alla transporter på land, hav och luft
  • låta värmepumpar värma och kyla våra byggnader
  • se över och sänka alla skatter och avgifter på el
  • förenkla och uppmuntra energieffektivisering av alla byggnader
  • förenkla och uppmuntra sol-el och batterilagring i egna hem, flerbostadshus och företag
  • underlätta för gående och cyklister.

Utvecklingen går i rätt riktning på många fronter. Sol och vindenergi är redan idag billigare än kol, gas, olja och kärnkraft. Sol- och vindenergi i kombination med vattenkraft, kärnkraft och lagring i batterier och pumpvattenkraftverk ger stabil och billig kraftförsörjning över dygnets alla timmar året om.   

Egen batterilagring ökar snabbt i popularitet bland husägare med solpaneler. Batterier laddas med gratis sol-el. Kraftigt ökande volymer gör att batteritekniken snabbt förbättras – med längre livslängd, lägre vikt per lagrad kWh och fallande priser.

Att äga en elbil är redan billigare än att äga en motsvarande bil med en förbränningsmotor, tack vare lägre driftskostnad och försumbar kostnad för underhåll. Elbilar kommer inom kort att vara billigare även i inköp, jämfört med motsvarande bilar med förbränningsmotor. Utvecklingen är mycket positiv, både för klimatet, miljön och allas vår hälsa.

Du som är ombud på Centerpartiets partistämma i Örebro 29/9-1/10, rösta gärna för mina motioner. Mina motioner på temat energi, miljö och klimat:

Mina övriga motioner:

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi