Motion: Sänk skatten på ISK

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform för främst aktier och fonder. Den årliga skatten beräknas utifrån det sammanlagda värdet på investeringssparkontot, oavsett om man gjort vinst eller förlust under året.  Idag finns ca: 3,5 miljoner ISK. En undersökning från Yougov visar att många unga sparar på ISK. Bland personer i åldern 18-39 år svarar 59 procent att de har ett ISK. Allt fler pensionärer sparar till en guldkant på sin pension i ISK.

Långsiktigt sparande ska löna sig. Spelreglerna behöver vara långsiktiga och förutsägbara.

Sänkt skatt på ISK skulle signalera att eget sparande är viktigt och göra att fler startar regelbundet sparande och vågar ta risken att spara långsiktigt i aktier och fonder.

På grund av snabbt stigande statslåneränta kommer ISK-skatten att 2023 bli 2,5 gånger högre än förra året. Fortsätter räntehöjningarna, kommer ISK-skatten att vara ännu högre nästa år. Detta kan ske under en lågkonjunktur, då värdet på aktier och fonder i ISK kan sjunka kraftigt.

Att straffbeskatta småsparare är fel väg att gå. Nu när konjunkturen sviktar och aktievärdet kan går ner, är det särskilt viktigt att inte samtidigt höja beskattningen av sparandet.

Om Statslåneräntan skulle höjas markant, så ökar skatten på ISK i motsvarande grad. Många skulle då välja att avsluta sina ISK-konton och då tvingas sälja hela sitt innehav i aktier och fonder, vilket i sin tur skulle leda till kraftiga börsfall.

För att undvika flykt från ISK som sparform vid ett högre ränteläge, skulle antingen en fast procentsats, eller ett procentuellt tak för beskattning kunna införas.

Det ska vara möjligt att spara till kontantinsatsen till en första lägenhet. Idag kostar en lägenhet på 40 kvm i Storstockholm runt 2,4 miljoner, vilket innebär en kontantinsats på minst 360 000. Därför föreslår vi att de första 400 000 kronorna i ISK ska vara skattebefriade.

Vi föreslår

  • att Centerpartiet ska verka för sänkt skatt på ISK
  • att Centerpartiet ska verka för att de första 400 000 kronorna på ISK ska vara skattefria.
  • att Centerpartiet ska verka för att golvet för ISK-beskattning på 1,25% som infördes 2018 ska tas bort
  • att Centerpartiet ska verka för en utredning av att övergå till en låg fast skattesats på ISK som inte ändras med ränteläget, alternativt att införa ett tak för beskattning av ISK, i syfte att hindra flykt från ISK vid högt ränteläge
  • att Centerpartiet ska verka för att det ska vara möjligt att överföra innehav av aktier och fonder från egen ISK till egen depå, utan att en försäljning behöver ske.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi