Motion: Inkludera tandvården i den allmänna sjukvården

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Medmotionärer är Annica Nordgren och Ann-Sofie Lager

Vi föreslår att tandvården inkluderas i den allmänna sjukvården, på samma sätt som andra delar av vården är organiserad idag. Tandvården är en av de största hälsoutmaningarna i Sverige, med en hög andel personer som lider av tandproblem och tandvårdsrelaterade sjukdomar. Detta leder till höga kostnader för både samhället och individen, och skapar ojämlikhet i vården.

Att inkludera tandvården i den allmänna sjukvården skulle innebära att alla får tillgång till högkvalitativ tandvård, oavsett socioekonomisk bakgrund och var i landet man bor. Det skulle minska ojämlikheten i vården, leda till bättre folkhälsa, en mer effektiv vård och minska kostnaderna för både individen och samhället på lång sikt.

Argument för en inkludering av tandvården i den allmänna sjukvården ur samhällets perspektiv:

 • Bättre folkhälsa genom att förbättra tandhälsan hos en större del av befolkningen. Tandproblem kan leda till allvarliga sjukdomar och hälsoproblem, vilket innebär att en effektiv tandvård kan bidra till att minska belastningen på övriga delar av sjukvården.
 • Ett bra tandhälsotillstånd kan innebära att människor kan jobba längre och därmed bidra till samhällsekonomin på ett mer produktivt sätt. 
 • Tandproblem och sjukdomar som orsakas av dålig tandhälsa kan kräva dyr sjukvård och därmed innebära en stor kostnad för samhället.
 • Bidra till att minska ojämlikheterna i samhället. Idag har inte alla människor råd med tandvård och därmed riskerar de att lida av tandproblem som kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan. En inkludering av tandvården skulle kunna säkerställa att alla får tillgång till den tandvård de behöver.

Argument för en inkludering av tandvården i den allmänna sjukvården ur individens perspektiv:

 • Underlätta för människor att få tillgång till tandvård i hela landet, särskilt för personer som har svårt att betala för den tandvård de behöver.
 • Göra tandvård mer prisvärd för individen.
 • En bra tandhälsa har positiva effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Vi yrkar:

 • att, Centerpartiet verkar för att tandvården inkluderas i den allmänna sjukvården.
 • att, Centerpartiet verkar för att en utredning tillsätts för att utvärdera kostnaderna och konsekvenserna av att inkludera tandvården i den allmänna sjukvården.
 • att, Centerpartiet verkar för att tandvården ges samma prioritet som annan sjukvård i framtida hälso- och sjukvårdsreformer.
 • att, Centerpartiet verkar för att stärka den förebyggande tandvården för att minska behovet av tandvård och öka den allmänna hälsan.Pietro Marchesi
Pietro Marchesi