Den viktiga skolpolitiken

Utbildningen ska ha samma höga kvalitet för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och var landet man bor.

När jag knackat tusentals dörrar de senaste tre valen och ställt frågan “vilken fråga är viktigast för dig i valet?” har nästan hälften svarat – skolan eller utbildning. Jag kan inte annat än att hålla med, skol- och utbildningsfrågor hör till de allra viktigaste politiska frågorna, helt avgörande för vår framtid. Vi behöver en politik för att snarast förbättra skolresultaten i alla Sveriges skolor.

Idag ligger skolan ofta långt efter samhället i övrigt när det gäller digitalisering och AI. Jag vill att skolan ska ligga i täten. Skolan måste bli mycket bättre på att förbereda våra barn och ungdomar för en värld som förändras allt snabbare. Skolan måste använda den senaste interaktiva AI-tekniken som stöd till elever och lärare i undervisningen. 

Istället för att utveckla egna system och köpa dyra programlicenser borde skolorna arbeta mer med webbaserade system och med fria open source program t ex Khan Akademy. https://www.khanacademy.org/

För på bästa sätt dra nytta av alla de nya digitala pedagogiska hjälpmedlen måste lärare få tid avsatt till kontinuerlig fortbildning.

Skolan måste förbereda eleverna för ett livslångt lärande.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi