Säkra tillgången till kontanter

Att betala med kort eller Swish är idag dominerande Sverige. Det är enkelt och bekvämt, men inte gratis. Betydande avgifter tas ut av både kund och handlare.
Många kan eller vill inte av olika skäl använda digitala betalningsmedel.
Integriteten är hotad av de digitala spår som vi lämnar. Uppgifter om köpvanor gör
att vi kan kartläggas i mycket större utsträckning än de flesta anar och dessa
uppgifter kan säljas i reklamsyfte men kan även bli tillgängliga för kriminella eller
för främmande makt.
Kontanter är viktigt ur flera perspektiv
  • Säkerhet, vid strömavbrott och kriser är analoga pengar det enda som alltid fungerar.
  • Valfrihet och integritet, det ska vara ett fritt val att använda staten avgiftsfria pengar eller betala en avgift till banken för att använda kort.
  • Tillgängligt för alla, många har av olika skäl inga möjligheter att använda digitala betalningssätt.
Huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel kan, enligt principen om avtalsfrihet, avtalas bort av såväl banker som affärsidkare.
I en motion till Centerpartiets stämma i september föreslår jag en utredning om ändring av lagstiftningen kring kontanthantering. Jag vill att det för affärsidkare blir obligatoriskt att utan avgifter ta emot kontanter som betalning för varor och tjänster. Jag vill också att banker, själva eller via ombud, tvingas tillhandahålla och ta emot kontanter utan avgifter, tillgängligt i hela landet.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi