Satsa på cykel – för klimatets och folkhälsans bästa 

Alla blir vinnare när fler ibland väljer att ställa bilen för att gå och cykla istället – klimatet, folkhälsan, plånboken, samhällsekonomin och luftkvaliteten. Även de som behöver ta bilen blir vinnare med färre bilar på vägarna..

Jag vill:  

🍀  Tredubbla anslagen till cykel- och gångtrafiken 

🍀  Dubbla satsningen på säkra skolvägar

🍀  Göra fler gång- och cykelbanor separerade

🍀  Bygga ut snabbcykelvägen (Cykelstradan) hela vägen mellan Arninge och Roslagstull 

🍀  Se fler trygga cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik

🍀  Tillåta cyklar på Roslagsbanan

Rösta på Centerpartiet och kryssa #2 Pietro Marchesi till kommunfullmäktige i Täby

Läs mer om fördelarna med att cykla

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi