Spridningen av antibiotikaresistens måste stoppas nu

Antibiotikaresistensen ökar lavinartat i hela världen, läget är akut. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor. Att hejda utvecklingen är helt nödvändigt. Situationen har många likheter med klimatförändringarna och många miljöproblem. Det finns ingen ursäkt för att inte agera nu och vi måste samarbeta i EU och globalt.

 

Centerpartiet har länge jobbat med denna fråga och presenterar fyra konkreta förslag på hur vi på EU-nivå och globalt kan hejda utvecklingen.

 

För det första behövs ett globalt avtal enligt samma modell som Parisavtalet för klimatet. Den processen bör initieras av EU. För att få ner antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen inom EU, krävs skarpare djurskyddslagar i hela unionen.

 

Djurskyddslagarna måste åtföljas av kontroller och sanktioner som är så stora att det blir lönsamt att investera i djurvälfärd.

 

Vi behöver också få fram nya klasser av antibiotika. Centerpartiet föreslår att EU dubblerar satsningarna på forskning och att ett nytt innovationspris för ny antibiotika inrättas.

 

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i EU-valet och kryssa #38 Pietro Marchesi  

Läs hela Centerpartiets rapport här.

 

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi