Klimathotet kräver att EUs handel med utsläppsrätter omfattar även transporter

Vi kan göra mycket för att stoppa klimathotet. De tekniska lösningarna finns. Politiska beslut i EU behövs för att de klimatsmarta lösningarna snabbare ska spridas och användas på bred front. Det kräver medvetenhet, kunskap, samarbete och vilja.

Inom vägtransporter pågår en övergång till eldrift. De som inte hänger med i den nya tekniska utvecklingen kommer att slås ut på den globala marknaden. Här gäller det för EU att verka för att de tillverkare som finns i Europa blir kvar bland vinnarna. Det gör vi genom att ställa höga, långsiktiga och tydliga klimatkrav på industrin.

Självkörande elfordon kommer snabbare än vad de flesta anar. Här finns stora klimatvinster, speciellt i våra storstadsområden. Privata personbilar används idag mycket ineffektivt, de står parkerade 95% av tiden. Transporter av människor och gods kan optimeras och göras mycket mer effektivt med AI. Det möjliggör autonoma, självstyrande taxi-nätverk. I en app beställer man den transporttjänst man önskar. Transporten blir billigare, säkrare och effektivare, både för den enskilde och för klimatet.

Det måste kosta mycket mer att släppa ut koldioxid. För att skynda på mer klimatsmarta transporter bör EU utöka handeln med utsläppsrätter till att omfatta även transporter.

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i EU-valet och 
kryssa #38 Pietro Marchesi

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi