Hyr ut halva din bostad skattefritt!

Vi har stor bostadsbrist i Sverige samtidigt som vi har stor bostadsyta per person. Vi har skatteregler som försvårar att man byter bostad – många är “fast” i en onödigt stor bostad. En lösning som skulle gynna alla parter är…

Mer valfrihet i trafiken

Jag vill ha mer valfrihet i trafiken! Förutom att bygga ut kollektivtrafiken, så behöver vi göra det enklare och tryggare att gå och cykla. Samhället måste erbjuda alternativ till bilen, inte förbjuda eller försämra för bilismen. Med tillräckligt bra cykelinfrastruktur,…

Klimatsmart byggande

Stor del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning av bostäder. Så behöver det inte vara. Lösningen är att att bygga hus som inte kräver något traditionellt uppvärmningssystem – passivhus. Denna korta video visar hur det funkar: När både klimatet…

SVTs valkompass

Gör SVTs Valkompass och se vilken riksdagskandidat som ligger närmast dina egna åsikter. Gör valkompassen! Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa #6 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby Kryssa #22 Pietro Marchesi till Landstingsfullmäktige Kryssa #56 Pietro Marchesi till Riksdagen

Ett grönare och mer liberalt samhälle

Jag vill driva frågor som tar oss mot ett grönare och mer liberalt samhälle. Klimatet är vår tids ödesfråga som måste påverka all politik. Jag är framtids- och teknikoptimist, det finns möjligheter som förenar ny teknik, hållbarhet och tillväxt. Jag…

Ta pendelbåten från Täby till stan

Jag vill se en ny båtlinje från Hägernäs, Viggbyholm och Näsbypark till Stockholm. Med eldrivna båtar blir båtpendling ett miljösmart och trevligt sätt att ta sig till jobbet. Fler pendelbåtar ger mindre trängselkaos i trafiken. Detta och mycket mer vill jag…

Bygg Österbron för alla trafikslag

Bygg Österbron för både gående, cyklister, bilar, tvärbana och bussar, inte tunnel bara för bilar och bussar. Läs mer på Yimby blogg och facebook. Detta och mycket mer vill jag jobba för. Håller du med?  Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa…

Ta bort bygglovskrav för solpaneler

Jag vill ta bort bygglovskravet för solpaneler på eget tak. Täbybor som vill göra klimatsmarta val ska inte hindras av regelkrångel och avgifter. Alla vinner på att fler producerar egen el med hjälp av solceller, eftersom det bidrar det till…

Centerpartiet Täby kampanjar i Täby Centrum

#ckampanj Täby politik Centerpartiet Kampanj

Kampanj i Täby Centrum. Många hade frågor om vård och omsorg. Centerpartiet vill: Att alla former av hälso- och sjukvård ska sätta patienten i centrum. Att all hälso- och sjukvårdspersonal ska få utbildning i personcentrerad vård. Vi vill skapa en…