Klimatsmart byggande

Stor del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning av bostäder. Så behöver det inte vara. Lösningen är att att bygga hus som inte kräver något traditionellt uppvärmningssystem – passivhus.

Denna korta video visar hur det funkar:

När både klimatet och vi människor blir vinnare med passivhus, varför byggs då inte alla nya hus så?

En orsak kan vara myten om dessa hus skulle mögla och ha dålig inomhusluft. Det är precis tvärtom, passivhus har bättre inomhusklimat än ett “normalhus” tack vare ett kontrollerat ventilationssystem.

En annan missuppfattning är att det anses vara för dyrt att bygga. Det är något dyrare idag att bygga ett passivhus än ett “normalhus”, men skillnaden är inte så stor eftersom man slipper alla kostnader som har med uppvärmningssystem att göra.

I längden är passivhuset rena sparbössan för husägaren, eftersom man slipper alla driftkostnader för uppvärmning.

Jag vill

  • främja att nya bostäder byggs som passivhus, både villor och flerfamiljshus
  • att grönt avdrag ska gälla ombyggnad av befintligt hus till passivhus
  • förenkla regelsystemet för både nyproduktion och ombyggnad av bostäder.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi