Mer valfrihet i trafiken

Jag vill ha mer valfrihet i trafiken! Förutom att bygga ut kollektivtrafiken, så behöver vi göra det enklare och tryggare att gå och cykla.

Samhället måste erbjuda alternativ till bilen, inte förbjuda eller försämra för bilismen. Med tillräckligt bra cykelinfrastruktur, blir cykel ett möjligt alternativ att välja för den som så önskar. Det kan vara av hälsoskäl, miljö och klimatskäl, praktiska skäl som att det är smidigt och enkelt med parkering eller av ekonomiska skäl.

Ju fler som ställer bilen och cyklar istället, desto mindre trängsel i rusningstrafiken och framkomligheten förbättras kraftigt för de som verkligen behöver ta bilen.

Att ta sig fram i trafiken ska var säkert för alla – gående, cyklister och fordonstrafik. Jag vill ta bort dagens hinder för barn att gå och cykla till skolan. Upp till en tredjedel av dagens rusningstrafik är stressade föräldrar som kör sina barn till och från skolor och aktiviteter.

På vissa sträckor behövs det separerade gång- och cykelbanor – gångtrafikanter för sig, cyklister för sig och bilar för sig. Jag vill att det ska vara tryggt för alla typer av cyklister, allt från barn som cyklar till skolan och fritidsaktiviteter, till arbetspendlare.

Jag vill se:

  • Fler separerade gång och cykelbanor
  • Cykelstrada för snabb arbetspendling
  • Tunnel eller gång- och cykelbro över både Roslagsbanan och E18
  • Bättre underhåll och sopsaltning av fler cykel- och gångbanor
  • Trygga och väderskyddande cykelparkeringar vid kollektivtrafik.

Att satsa på cykelvägar är väl investerade pengar för samhället. Det kostar en bråkdel av investeringar i bilvägar och gör stor nytta för alla. Därför måste vi inom politiken göra det tryggare och bekvämare att cykla.

Detta och mycket mer vill jag jobba för. Håller du med? 

Rösta på Centerparitet och Kryssa Pietro Marchesi!

Kryssa #6 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby

Kryssa #22 Pietro Marchesi till Landstingsfullmäktige

Kryssa #56 Pietro Marchesi till Riksdagen

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi