Ta bort bygglovskrav för solpaneler

Jag vill ta bort bygglovskravet för solpaneler på eget tak. Täbybor som vill göra klimatsmarta val ska inte hindras av regelkrångel och avgifter. Alla vinner på att fler producerar egen el med hjälp av solceller, eftersom det bidrar det till att minska klimathotet. Husägaren får en enklare och billigare installation och i längden lägre el-kostnader. Kommunens bygglovenhet frigör tid för andra ärenden.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi