Palmoljan en fara för miljö och klimat

Palmolja är förödande för miljön och för klimatet. Både framställningen och transporterna av palmolja leder till stora utsläpp av växthusgaser. Sterila besprutade monokulturer med oljepalmer ersätter i snabb takt världens artrikaste regnskogar, världens lungor skadas.

Orangutanger och andra djur slaktas och fördrivs obarmhärtigt. Tusentals djur- och växtarter utrotas för alltid bara för att vi ska få billigare margarin, kex, tvål och fordonsbränsle. Är det värt det? 

Nej! Palmolja ska vi inte ha vare sig i vår mat eller i vårt biobränsle!

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi