Kryssa Pietro Marchesi

Detta och mycket mer vill jag arbeta för. 

 • Värna Åvatriangeln för skolor och idrott
 • Bevara Täbys gröna villaidyll, parker, skogar och natur
 • Driva på övergången till eldrift för alla transportslag
 • Främja energieffektiva hus, särskilt passivhus
 • Satsa mer på skola och forskning, bygg fler studentbostäder
 • Rusta upp skolbyggnader och fritidsanläggningar
 • Bättre och godare mat på förskolor, skolor och äldreboenden
 • Fast läkarkontakt och kortare vårdköer
 • Fler seniorcenter och nytt vård- och omsorgsboende
 • Minst en fri sjösättningsramp för småbåtar i Täby
 • Eldriven pendelbåt från Täby till stan. Läs mer om smart resande här!

Detta och mycket mer vill jag jobba för. Håller du med? 

Rösta på Centerparitet och Kryssa Pietro Marchesi!

Kryssa #6 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby

Kryssa #22 Pietro Marchesi till Landstingsfullmäktige

Kryssa #56 Pietro Marchesi till Riksdagen

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi