Kollektivtrafik i hela kommunen

Vi behöver mer valfrihet i trafiken! Förutom att göra det tryggare och enklare att cykla, så behöver kollektivtrafiken byggas ut med fler linjer och tätare turer. När vi bygger nya bostadsområden borde det en självklarhet att kollektivtrafik finns på plats direkt.

  • Det ska finnas matarbussar till spårbunden trafik från alla delar av kommunen tex från Skarpäng till Roslags Näsby.
  • Bättre kollektivtrafik mellan kommundelarna, inte bara till Täby Centrum eller till stan.
  • Fler tvärförbindelser till grannkommunerna.

Detta och mycket mer vill jag jobba för. Håller du med? 

Rösta på Centerparitet och Kryssa Pietro Marchesi!

Kryssa #6 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby

Kryssa #22 Pietro Marchesi till Landstingsfullmäktige

Kryssa #56 Pietro Marchesi till Riksdagen

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi