Mer sol-energi i Täby

Lokal elprodukttion behövs i alla delar av Sverige, även i Täby. En allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige kommer inom kort att förbrukas lokalt. Södra Sverige måste bli mer självförsörjande på el året om.  Lösningen innehåller…

Sänk skatter för boende

NEJ till fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt. Lös bostadskrisen genom att sänka flyttskatterna och tillåta skattefri uthyrning av en del av den egna bostaden. Se Motion – Inflationsjustera och sänk reavinstskatten på bostäder och Motion – Uthyrning av halva bostaden skattefritt Gör det möjligt att…

Det här vill jag arbeta för i riksdagen

Jag vill vara en stark röst för Stockholmsregionen. Jag vill driva konkreta frågor som räddar klimatet och miljön, ökar tryggheten, förenklar för företagare, förbättrar människors vardag, skolan, vården, folkhälsan och äldreomsorgen, stärker totalförsvaret och mycket mer. För att rädda klimatet och miljön måste vi påskynda…

Gör SVTs Valkompass 2022

Gör SVTs Valkompass för riksdagsvalet 2022 och se vilken kandidat som ligger närmast dina egna åsikter. Prova också Valkompassen för de lokala valen. Klicka här för att komma till SVTs valkompass Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa #2…

Detta vill jag arbeta för i Täby

Jag har ett starkt driv att göra Täby grönare, tryggare och mer liberalt. Vår politik ska vara tydlig, ansvarsfull och visionär. Jag vill att vi genomför konkreta åtgärder som förenklar och förbättrar människors vardag, gynnar företagande, skapar jobb och samtidigt…

Motion – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Trappa ner ränteavdragen för bostadslån Hushållens höga skuldsättning gör att ränteavdragen bör trappas ned. Med ett framtida stigande ränteläge kommer ränteavdraget bli alltmer kostsamt för staten. Nedtrappningen av ränteavdragen bör påbörjas nu när ränteläget…

Motion – Energieffektivisering

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Energieffektivisering Passivhus är en viktig del i lösningen för att minska energiförbrukningen. Detta är särskilt viktigt i elområde 3 och 4, där det redan idag råder brist på lokal elproduktion och brist i överföringskapacitet.…

Motion – Lokal produktion och lagring av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2021: Lokal produktion och lagring av elenergi Varje elområde måste ta större lokalt ansvar för produktion och lagring av elenergi. Det gäller främst elområde 4 Södra Sverige, men även elområde 3 Södra Mellansverige där Mälardalen ingår. …

Spridningen av antibiotikaresistens måste stoppas nu

Antibiotikaresistensen ökar lavinartat i hela världen, läget är akut. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor. Att hejda utvecklingen är helt nödvändigt. Situationen har många likheter med klimatförändringarna och många miljöproblem. Det finns ingen ursäkt för att inte agera…

Vårt miljöansvar behövs i Europa

Jag vill ta krafttag för miljön och klimatet! Kryssa #38 Pietro Marchesi till Europaparlamentet. Läs mer här: …/ Sverige är ett föregångsland för hållbarhet. Men andra länder tar inte miljön på lika stort allvar – gifter och plast har blivit en…

SVTs Valkompass för EU-valet

Klicka här för att se mina svar i SVTs valkompass för valet till Europaparlamentet. Klicka sedan på “Kompassvaren” för att se alla frågor och mina svar. Tycker vi lika? Rösta på Centerpartiet och Kryssa #38 Pietro Marchesi

Kryssa Pietro Marchesi till Europaparlamentet

Detta och mycket mer vill jag arbeta för:  Bekämpa internationell brottslighet, alla ska vara trygga i EU Kämpa mot onödig byråkrati och överdriven övervakning Gynna småföretagande, utbildning, forskning och utveckling EU konkurrerar med Kina och USA. För en fortsatt stark…

Hus som räddar klimatet

Att bygga nya passivhus och bygga om äldre hus till passivhusstandard är detkraftfullaste sättet att nå klimatmålen i tid. Miljön, klimatet, samhället, företag,jobb, elnätet, hyresgäster och husägare vinner på passivhus.Nära en tredjedel del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning avfastigheter…

Den viktiga skolpolitiken

Utbildningen ska ha samma höga kvalitet för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och var landet man bor. När jag knackat tusentals dörrar de senaste tre valen och ställt frågan “vilken fråga är viktigast för dig i valet?” har nästan…

Säkra tillgången till kontanter

Att betala med kort eller Swish är idag dominerande Sverige. Det är enkelt och bekvämt, men inte gratis. Betydande avgifter tas ut av både kund och handlare.Många kan eller vill inte av olika skäl använda digitala betalningsmedel.Integriteten är hotad av de…

Palmoljan en fara för miljö och klimat

Palmolja är förödande för miljön och för klimatet. Både framställningen och transporterna av palmolja leder till stora utsläpp av växthusgaser. Sterila besprutade monokulturer med oljepalmer ersätter i snabb takt världens artrikaste regnskogar, världens lungor skadas. Orangutanger och andra djur slaktas…

Kryssa Pietro Marchesi

Detta och mycket mer vill jag arbeta för.  Värna Åvatriangeln för skolor och idrott Bevara Täbys gröna villaidyll, parker, skogar och natur Driva på övergången till eldrift för alla transportslag Främja energieffektiva hus, särskilt passivhus Satsa mer på skola och forskning,…

Kollektivtrafik i hela kommunen

Vi behöver mer valfrihet i trafiken! Förutom att göra det tryggare och enklare att cykla, så behöver kollektivtrafiken byggas ut med fler linjer och tätare turer. När vi bygger nya bostadsområden borde det en självklarhet att kollektivtrafik finns på plats direkt.…

Hyr ut halva din bostad skattefritt!

Vi har stor bostadsbrist i Sverige samtidigt som vi har stor bostadsyta per person. Vi har skatteregler som försvårar att man byter bostad – många är “fast” i en onödigt stor bostad. En lösning som skulle gynna alla parter är…

Mer valfrihet i trafiken

Jag vill ha mer valfrihet i trafiken! Förutom att bygga ut kollektivtrafiken, så behöver vi göra det enklare och tryggare att gå och cykla. Samhället måste erbjuda alternativ till bilen, inte förbjuda eller försämra för bilismen. Med tillräckligt bra cykelinfrastruktur,…

Klimatsmart byggande

Stor del av Sveriges energianvändning går till uppvärmning av bostäder. Så behöver det inte vara. Lösningen är att att bygga hus som inte kräver något traditionellt uppvärmningssystem – passivhus. Denna korta video visar hur det funkar: När både klimatet…

SVTs valkompass

Gör SVTs Valkompass och se vilken riksdagskandidat som ligger närmast dina egna åsikter. Gör valkompassen! Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa #6 Pietro Marchesi till Kommunfullmäktige i Täby Kryssa #22 Pietro Marchesi till Landstingsfullmäktige Kryssa #56 Pietro Marchesi till Riksdagen

Ett grönare och mer liberalt samhälle

Jag vill driva frågor som tar oss mot ett grönare och mer liberalt samhälle. Klimatet är vår tids ödesfråga som måste påverka all politik. Jag är framtids- och teknikoptimist, det finns möjligheter som förenar ny teknik, hållbarhet och tillväxt. Jag…

Ta pendelbåten från Täby till stan

Jag vill se en ny båtlinje från Hägernäs, Viggbyholm och Näsbypark till Stockholm. Med eldrivna båtar blir båtpendling ett miljösmart och trevligt sätt att ta sig till jobbet. Fler pendelbåtar ger mindre trängselkaos i trafiken. Detta och mycket mer vill jag…

Bygg Österbron för alla trafikslag

Bygg Österbron för både gående, cyklister, bilar, tvärbana och bussar, inte tunnel bara för bilar och bussar. Läs mer på Yimby blogg och facebook. Detta och mycket mer vill jag jobba för. Håller du med?  Rösta på Centerpartiet och Kryssa Pietro Marchesi! Kryssa…

Ta bort bygglovskrav för solpaneler

Jag vill ta bort bygglovskravet för solpaneler på eget tak. Täbybor som vill göra klimatsmarta val ska inte hindras av regelkrångel och avgifter. Alla vinner på att fler producerar egen el med hjälp av solceller, eftersom det bidrar det till…